Richard Dybeck

Dybeck - folklivsforskaren från Odensvi

Richard Dybeck föddes den 1 september 1811, som femte barn och yngsta son i en syskonskara på sju barn.

Barnen fick sin första utbildning i prostgården av en "lärmor", men Richard påverkades naturligtvis också av sina föräldrar,

framför allt modern, Maria Ulrica Remmer.

"Min moder - död 1828 - var min enda uppfostrarinna så länge hon lefde. Det var hon som först rigtade min blick mot himlen,

den hon liknade vid en ljus sal. […]

Det var hon som första gången satte bok i min hand, först ledde mina fingrar till afteckning af en liljekonvalje, den jag än ser så

väl som låge blomman nu för mig. Och det var hon som vid mormors zittra föresöng de gamla visorna, som ännu äro mig kärast…"

skriver han i sin självbiografi.