Kontakt

Kontaktinformation till föreningen

Epost:          info@odensvihembygdsforening.se 

Telefon:

Styrelsen i Odensvi Hembygdsförening 2017

 Ordf.            Björn Hallenstvedt

                     Tfn 070- 774 65 98

 V.Ordf.        Birgitta Ellmin

Tfn 070-376 08 17

Sekr.            Jan Eriksson

                     Tfn 0227-317 44, 070-686 88 39

Kassör        Berit Pettersson

Tfn 070-256 95 21

Ledamöter

Bjarne Andrèasson

Tfn 070-674 35 70

Åsa Gustafsson

Tfn 0221-810 20, 076-47 20 626

e-post: kulinge121@gmail.com

Mikael Andreasson

Tfn 070-666 58 44

                     Sören Blomkvist

Tfn 070- 340 55 29

Sonja Norgren

Tfn 070-300 54 69

Suppl.         Sara Kättström

Tfn 070-270 38 90

 Jan Karlsson

Tfn 073-030 04 22

Heders-     Örjan Andersson

ledamot     Tfn 0221-600 79