Kontakt

Kontaktinformation till föreningen

Epost:          info@odensvihembygdsforening.se 

Telefon:

Styrelsen i Odensvi Hembygdsförening 2017

 Ordf.            Björn Hallenstvedt

                     Tfn 070- 774 65 98

 V.Ordf.        Mikael Andreasson

Tfn 070-666 58 44

e-post: mikael.andreasson@pe.se

Sekr.            Jan Eriksson

                     Tfn 0227-317 44, 070-686 88 39

Kassör        Berit Pettersson

Tfn 070-256 95 21

Ledamöter

Bjarne Andrèasson

Tfn 070-674 35 70

Åsa Gustafsson

Tfn 0221-810 20, 076-47 20 626

e-post: kulinge121@gmail.com

Sara Kättström

Tfn 070-270 38 90

e-post: skattstrom@hotmail.com

                     Sören Blomkvist

Tfn 070- 340 55 29

Annelie Hedvall

Tfn 073-746 01 57

e-post: annelie.hedvall2@gmail.com

Suppl.         Sonja Norgren

Tfn 070-300 54 69

e-post: sonja.norgren@yahoo.com

 Jan Karlsson

Tfn 073-030 04 22

Heders-     Örjan Andersson

ledamot     Tfn 0221-600 79