Projekt

Arbetsaftnar 2021

Arbetskommittén har under våren/sommaren/hösten arbetat med garage för gräsklippare i tiondeboden, reparerat bakdörren där, bytt vindskivor på gamla scenen inkl. målnings-arbeten, sågat ned träd och buskar, grusat upp gården m.m. Man har också lagas taknocken på tiondeboden, brutit bort gamla stubbar, röjt trappan och stigen ner till ån.

Bygdemiljonen 2013

Informationsskylt har tagits fram som ger information om byggnaderna vid Dybecksgården och om Richard Dybecks inkluderar ett flygfoto som visar byggnadernas placering.

Renovering av nedervåningen har påbörjats och ett rum är målat och tapetserat.

Med stöd från Leader Västra Mälardalen har arbetet med Bygdemiljonen 2013 genomförts.

Tiondeboden

En inventering, utvärdering och framtida möjligheter av tiondeboden har utförts 2013. Idag används boden som redskapsbod, förråd och lager för allehanda materiel. En genomgång av byggnadens renoveringsbehov har gjorts och det har tagits framtagits förslag för framtida användningsområden. Förslag till framtida användning är: utställning av historiska föremål, utställning för lokala hantverkare, caféverksamhet, evenemang och loge för artister.

Anslagstavla 

Ny anslagstavla finns monterad på gavel på Loftsboden.

Dränering

Dränering har utförts vid Dybecksgården runt rundel och Tiondeboden. 

Gamla dasset

Dasset vid dansbanan har rivits.

Bygdemiljonen

För Odensvi Hembygdsförening och Dybecksgården, Odensvi

Förundersökning 2012