Föreningen

Den 1 juli 1933 samlades sockenborna för att diskutera frågan om bildandet av en hembygds-förening. Några dagar senare samlades man åter för ett styrelsesammanträde då man föreslog namnet Odensvi hembygdsförening. Redan 1917 restes minnesstenen över bygdens son, Richard Dybeck, vid dennes födelseplats i Odensvi. Att bilda en hembygdsförening för bevarandet av minnet, skötsel och omvårdnad av minnessten med omgivning var naturligt.  Årsavgiften sattes till en krona. Året därpå anslöt man sig till Västmanlands Fornminnesförening, idag Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening. Under många år, fram till 1960-talet, arrangerades Dybecksfesten. 1954 avtäcktes bysten föreställande Richard Dybeck gjord av konstnärinnan Signe Ehrenborg – Lorichs.

Hembygdsföreningen arrangerar varje år en rad festligheter, Midsommarfirandet är ett av de traditionella arrangemang som är stort och omtyckt. Valborgsmässoafton samlar många från bygden och 2005 startades nationaldagsfirandet vid Dybecksgården med många tillresta besökare.

Hela år 2011 jubilerades Richard Dybecks födelse med extra evenemang och festligheter. Flera av dem kommer troligen tillbaka då de var välbesökta och omtyckta. Ett var ”Musik i prästhemmet”, då framfördes med sång, poesi och berättelser om Richard Dybeck och han familj. Det andra var Skördemarknad som arrangerades en solig lördag i september, med försäljning av bland annat äpplen, potatis, solrosor och teaterspel om Richard Dybeck och livet på gården.

Det var här i den gamla prästgården i Odensvi som föddes Richard Dybeck den 1 september 1811. Hans far var präst och familjen fanns sex barn. Som fornforskare var Dybeck en av de flitigaste samlare och bearbetarna under 1800-talet.

Det är här på gården idag som Odensvi Hembygdsförening verkar. Med arrangemang, studiecirklar och träffar är målet att lyfta traditioner och miljö. Dybecksgården är idag en samlingsplats för bygden och ett besöksmål med intressant historia.

Odensvi Hembygdsförening har cirka 240 medlemmar idag, du är hjärtligt välkommen att vara med.