Hem

Välkommen till

Odensvi hembygdsförening!

 

Aktuellt:

Styrelsemöte.

Styrelsemöte i Dybecksgården onsdagen den 18/5-22 kl.18:00.


Nästa evenemang

Nationaldagsfirandet.

Kl. 09.00-11.00 Nationaldagsfrukost serveras

Kl. 09.00-10.00 Köpings dragspelsklubb spelar och Dybecks folkdansgille dansar

Kl. 10.00–10.20 Sofia Haglund med ackompanjatör uppträder

Kl. 10.20–10.40 Musikskolan uppträder

Kl. 10.40-10.50 Högtidstal av Anneli Hedvall

Kl. 10.50–11.00 Sara Sjöblom sjunger á Capella och avslutar med unison nationalsång tillsammans med Musikskolan.

Då pandemin fortfarande pågår kan det komma att ske förändringar i programmet.

 

Arbetsafton i Dybecksgården 

16/4 kl. 18:00.


Vävstugan.

I vävstugan pågår verksamheten under 2021.

Kursen har 12 st deltagare. De är verksamma med kursledare på måndagar i  Dybecksgården. 

 

Studiecirkeln gör uppehåll.

Vi hoppas att vi kan återuppta studiecirkeln under hösten 2021 under förutsättning att rådande restriktioner bibehålls eller lättar ytterligare. 

Är ni intresserade kan ni fråga någon i styrelsen för mer information.


Arbetet är avbrutet p.g.a. rådande omständigheter. Uppstartad med 14 deltagre. Vi gör en sammanställning av uppgifter om framkommit om Kölsta-hus och den verksamhet som pågick i Kölsta fram till 1946 då den upphörde.

Vi arbetar med att bevara VHS band inspelade av Henry Jansson. 

 Odensvi Hembygdsförening.