Hem

Välkomna till

Odensvi hembygdsförening!

 

Aktuellt:


Inför midsommar i Dybecksgården 

23/6 kl. 16:00 Inför midsommar. Kom med och klä midsommarstången.

Åsa och Elin binder kransarna och önskar blommor till detta. 


Nästa evenemang


Midsommarafton 24/6 med aktiviterter startar kl. 14:00 med nationalsången och pågår till 16:00.

Kaffeförsäljning

Lek och sång

Glassförsäljning

Godisförsäljning

Lottförsäljning

Barnens Blomstertåg

Ponnyridning

Ring och bollkastning

Entrè 30 kr, möjligt att betala med swish eller kontant betalning.


Tag gärna med något att sitta på. Kläder efter väder.


Musik i sommarkväll.

Den 17 juli kl. 18:00 uppträder Lina Adofsson med ackompanjemang i kyrkan.

Fika serveras vid Dybecksgården efter Musik i sommarkväll.


Styrelsemöte.

Styrelsemöte i Dybecksgården onsdagen den 10/8-22 kl.18:00.


Vävstugan.

I vävstugan pågår verksamheten under 2021.

Kursen har 12 st deltagare. De är verksamma med kursledare på måndagar i  Dybecksgården. 

 

Studiecirkeln gör uppehåll.

Vi hoppas att vi kan återuppta studiecirkeln under hösten 2021 under förutsättning att rådande restriktioner bibehålls eller lättar ytterligare. 

Är ni intresserade kan ni fråga någon i styrelsen för mer information.


Arbetet är avbrutet p.g.a. rådande omständigheter. Uppstartad med 14 deltagre. Vi gör en sammanställning av uppgifter om framkommit om Kölsta-hus och den verksamhet som pågick i Kölsta fram till 1946 då den upphörde.

Vi arbetar med att bevara VHS band inspelade av Henry Jansson. 

 

Odensvi Hembygdsförening.