Hem

Välkomna till

Odensvi hembygdsförening!

 

Aktuellt:


Nästa evenemang


Inställd

Skördemarknad 3/9 kl. 10:00 - 14:00.

För få anmälningar.Styrelsemöte.

Styrelsemöte i Dybecksgården onsdagen den /9-22 kl.18:00.


Vävstugan.

I vävstugan pågår verksamheten under 2021.

Kursen har 12 st deltagare. De är verksamma med kursledare på måndagar i  Dybecksgården. 

 

Studiecirkeln gör uppehåll.

Vi hoppas att vi kan återuppta studiecirkeln under hösten 2021 under förutsättning att rådande restriktioner bibehålls eller lättar ytterligare. 

Är ni intresserade kan ni fråga någon i styrelsen för mer information.


Arbetet är avbrutet p.g.a. rådande omständigheter. Uppstartad med 14 deltagre. Vi gör en sammanställning av uppgifter om framkommit om Kölsta-hus och den verksamhet som pågick i Kölsta fram till 1946 då den upphörde.

Vi arbetar med att bevara VHS band inspelade av Henry Jansson. 

 

Odensvi Hembygdsförening.