Hem

Välkommen till

Odensvi hembygdsförening!

 

Aktuellt:

Årsmöte 2021/2020.

Årsmötet äger rum onsdagen den 1 september kl. 19:00 vid Dybecksgården.

Eftersom vi inte hade något årsmöte 2020 så kommer vi att genomföra ett gemensamt årsmöte.

Styrelsen hälsar medlemmar välkomna.

"Ps" Har inte valberedningen kontaktat dig är risken liten att du blir invald i styrelsen.


Skördemarknaden för 2021 är inställd.

Tyvärr så kan vi inte genomföra skördemarknaden i år då smittspridningen ökar. 

Ha tålamod så hoppas vi kunna genomföra våra arrangemang under 2022.


Vävstugan.

I vävstugan pågår verksamheten under 2021.

Kursen har 12 st deltagare. De är verksamma med kursledare på måndagar i  Dybecksgården. 

 

Studiecirkeln gör uppehåll.

Vi hoppas att vi kan återuppta studiecirkeln under hösten 2021 under förutsättning att rådande restriktioner bibehålls eller lättar ytterligare. 

Är ni intresserade kan ni fråga någon i styrelsen för mer information.


Arbetet är avbrutet p.g.a. rådande omständigheter. Uppstartad med 14 deltagre. Vi gör en sammanställning av uppgifter om framkommit om Kölsta-hus och den verksamhet som pågick i Kölsta fram till 1946 då den upphörde.

Vi arbetar med att bevara VHS band inspelade av Henry Jansson. 

 

Nästa evenemang


 

Arbetsafton i Dybecksgården 

Tisdagar 17/8, 24/8, 31/8 och 7/9 kl.18:00

Vi bjuder på Fika i halvtid.

Vi brukar arbeta till kl 21:00.

Kom och bli med.


Odensvi Hembygdsförening.